2009. november 17., kedd

A Pancasila, egy nemzet filozófiája

Az Ázsia-Afrika Múzeum nagytermében, mint minden reprezentatív célokat szolgáló helyiségben, hivatali épületeken és iskolai egyenruhán, ott látható Indonézia címere. Ez nem más, mint egy hatalmas sas, amely fejét jobbra fordítva, szárnyait kiterjesztve, farkát lecsapva terpeszben áll és karmos lábujjaival egy fehér szalagot fog, amelyen Indonézia nemzeti mottója olvasható:


"Bhinneka Tunggal Ika" - "Egység a sokféleségben"

Ez a madár igazából nem is sas, hanem egy garuda, az ősi indonéz eposzok mitikus madara, magyarul egy griff. Már a Kr. u. 6. századi templomok ábrázolásain is megtalálható, a teremtő energia jelképe. Alapszíne, az arany, a nemzet nagyságát, míg a fekete a természetet szimbolizálja. Egy-egy szárnyának 17 és farkának 8 tolla illetve a nyakát borító 45 toll Indonézia legnagyobb nemzeti ünnepére, a köztársaság függetlenségének kikiáltására utal: 1945. augusztus 17-re.
A garuda mellén egy öt részre osztott pajzs látható, amelynek egy-egy mezejében a Pancasila egy-egy jelképét találjuk. A Pancasila az az öt alapelv, amelyet először Soekarno elnök fejtett ki 1945-ben. Ezek képezik az indonéz állam ideológiai alapját és elfogadásuk fontos szerepet játszik az indonéz nemzeti identitás meghatározásában.

A pajzs közepén elhelyezkedő csillag az istenhit jelképe.
Ez az indonéz alkotmányban szó szerint így hangzik:
"Az államnak az Egy Igaz Istenben való hiten kell alapulnia."
Indonézia népe hisz abban, hogy Isten létezik, ezáltal hisz a halál utáni életben is és abban, hogy a vallásos értékek tiszteletben tartása és követése jobb életet biztosít a hívőknek a túlvilágon. Az istenhit alapelvének ez az értelmezése a magyaroszági Indonéz Nagykövetség honlapjáról származik. Habár ezek a szavak főleg a muszlim és a keresztény vallást juttatják eszünkbe, az tény, hogy Indonéziában hivatalosan vallásszabadság van. Habár a lakosság majd 90 %-a muszlim, az iszlám nem tekinthető államvallásnak, csak a többség vallásának.

A lánc az igazságot és emberséget szimbolizálja.
Vagyis Indonézia elítél minden emberi lény ellen irányuló fizikai vagy lelki erőszakot, és kiáll az emberi méltóság tisztelete mellett.

A banyan fa az ország egységére utal.
Indonézia egységének elve a nacionalizmust és hazafias érzést erősíti a polgárokban. A Pancasila nacionalizmus-fogalma azonban ellentétes az európai negatív előjelű nacionalizmussal. Míg utóbbiban hangsúlyos szerepet kap az etnikai alapú kirekesztés, előbbi éppen ennek elkerülését követeli. Elítél minden etnikai, származásbeli vagy bőrszín alapján történő megkülönböztetést.

"Egy szülőföld, Indonézia."
"Egy nemzet, az indonéz nemzet."
"Egy nyelv, az indonéz nyelv."

Ezt a hármas szlogent először 1928. október 28-án hangoztatták azok a fiatalok, akik nyelvre, bőrszínre és népcsoportra való tekintet nélkül, Indonézia minden tájáról Jakartába vonultak, hogy a Sumpah Pemuda (Youth Congress) keretében egyesülve fellépjenek a gyarmatosító elnyomás ellen. Az egység elvének tiszteletben tartása (de legalábbis nemzeti alapelvként való deklarálása) elengedhetetlen egy olyan országban, ahol kb. 500 különböző népcsoport él.
A nemzeti egység elvéhez kapcsolódik a címerállat által tartott szalagon olvasható mottó is: "Egység a sokféleségben".

A bikafej a képviseleti kormányt jelképezi.
A Pancasila demokráciája a nép szuverenitásán alapul, és összhangban áll a másik négy elvvel. A demokratikus jogok érvényesítésének mindig összhangban kell lennie a Mindenható Isten törvényeivel, támogatnia kell az emberi értékeket és az emberi méltóságot, meg kell őriznie és erősítenie a nemzeti egységet, és arra kell irányulnia, hogy Indonézia egész népének társadalmi igazságot szolgáltasson.

Ez utóbbit jelképezi a pajzs ötödik mezejében látható rizs- és gyapotnövény.
A társadalmi igazság elve alapján Indonéziának, az ország természeti erőforrásait és egyéb lehetőségeit optimálisan felhasználva, arra kell törekednie, hogy egész népessége egyenlő jólétben éljen. Ez magába foglalja a gyengék védelmét, amennyiben képességeiknek megfelelő munkát végezhetnek, és nem kerülnek kiszolgáltatott helyzetbe.

"Ezek a Pancasila szent értékei, amelyeket, mint kulturális elveket, minden Indonéz polgárnak tiszteletben kell tartania, mert most ez az állam ideológiája és az indonéz nép életfilozófiája."
(09-11-14)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése